Wielka scena

181

Jak często w życiu gramy? Jak często chowamy się pod jakąś maską? Dlaczego?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: