Odbudowa

183

Życie kołem się toczy... Raz coś zbuduję, potem to upadnie.

A za jakiś czas znowu odbuduję.

Idę odbudowywać pewną część siebie.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts