Nowy dzień, nowy ja

186

Jest takie stosunkowo nowe hasło/mantra: Nowy rok, nowa ja.

Dlaczego rok?

Ja sobie to hasło przerobiłem na:

Nowy dzień, nowy ja

Dzięki temu codziennie myślę o tym, jak mogę poprawić się względem dnia wczorajszego.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts