Wysłuchaj mnie

187

Wysłuchaj, nie posłuchaj.

Posłuchać to można sobie muzyki.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts