Jedność

196

Żyj teraz, tutaj. Z szacunkiem dla przeszłości i rozwagą dla przyszłości.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts