Przesiadka

197

Pora przesiąść się do jakiegoś innego pociągu. Ten już nigdzie nie pojedzie.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts