Wietrzny poranek

261

Pewnego dnia, gdy wstanę rano zobaczę drzewa uginające się pod wiatrem zmiany. Niektóre się złamią, inne przetrwają. Będzie inaczej


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts