Huragan

266

Taki, który burzy wszystko, przerwała sterty starych śmieci. Taki huragan to moc, której nie da się powstrzymać.

Taki huragan to moc, której nie można odmówić.


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts