Nowy początek

Co musi się stać, aby człowiek się złamał i nastąpiła zmiana? Czy w ogóle musi się złamać? Czy to zawsze musi być nagłe, drastyczne?


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts