Awaria

Awaria systemu.

Nic nie działa.

Nic nie można zrobić.

Tylko działać.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: