Narzędzia

Kim jest człowiek bez swoich narzędzi?

Czym są narzędzia bez swojego człowieka?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: