Pomoc

Kiedy to, co robisz pomaga komuś jeszcze oprócz ciebie, staje się prawdziwe.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: