Siła pasji

Jaka mocna musi być pasja, aby zachęcać do czynu?

Czy to w ogóle da się zmierzyć?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: