Mistrzostwo

Myśl 102

Jak osiągnąć mistrzostwo w tym, co się robi?

Czy pasja jest konieczna?


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts