Plan czy pomysł?

Myśl 109

Co jest ważniejsze:

pomysł, który inspiruje, czy plan, który kieruje?


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: