Wschód

Myśl 114

Tak samo, jak piękny jest wschód słońca, piękna jest zmiana, wzrost, wschód


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: