Piękno

Myśl 121

Pięknie jest. Wszystko ma jakąś cząstkę piękna w sobie.

Nawet jeśli nie chcemy tego dojrzeć.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: