Samopoczucie

174

To, jak się czujesz zależy tylko i wyłącznie od twojej interpretacji świata.


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: