Lepszy i gorszy

177

Myślisz sobie: ten to jest lepszy ode mnie...

Czyli uważasz: chcę się zmienić

Idź, działaj, zmieniaj się!


You'll only receive email when Daily Thoughts publishes a new post

More from Daily Thoughts