Lepszy i gorszy

177

Myślisz sobie: ten to jest lepszy ode mnie...

Czyli uważasz: chcę się zmienić

Idź, działaj, zmieniaj się!


You'll only receive email when Codzienne Myśli publishes a new post

More from Codzienne Myśli: